Regler

Countryfestivalen ønsker at alle gjestene skal ha et best mulig opphold på Dyrskuplassen, og ber derfor om at du setter deg nøye inn i retningslinjene som festivaldeltaker. 

Med så mange gjester samlet under festivalen, trenger vi alles bidrag for å skape en tryggest og best mulig ramme rundt oppholdet. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med reglene.

Brann

Countryfestivalen blir arrangert på et tidspunkt på året der det vanligvis er fint og tørt sommervær. Vi har alle et felles ansvar og ber dere derfor om å bruke sunn fornuft og utvise forsiktighet, også når det gjelder bl.a. sigarettsneiper på campen og inne på festivalområdet.

Dersom du ser tilløp til brann, ring 110 og varsle deretter nærmeste vakt umiddelbart. 

All bruk av fyrverkeri er strengt forbudt og vil medføre umiddelbar bortvisning fra festivalen.

Strøm

De av våre gjester som har bestilt camping med strøm må ha med skjøtekabel på min. 25m som er isolert, jordet og godkjent for utendørs bruk.

Det er beregnet maks 500 watt pr. campingenhet. Prioriter bruken av strømmen, som eksempel så kan ikke kaffetrakter, varmeovn og TV brukes samtidig.

Det er begrenset med strøm på Dyrskuplassen, så husk å spesifisere i din bestilling om du ønsker strøm. Grunnet begrensninger på strømuttak gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Ro og orden

Vi håper alle vil oppføre seg hensynsfullt mot de andre festivalgjestene. Normal ro og orden gjelder på festivalcampingen, utover det gjelder vaktenes instruksjoner.

På campingområdet er det tillatt å spille middels høy musikk fram til klokka 01.00. Det er vaktene som avgjør lydnivået på musikken. Brudd på dette vil føre til beslag av lydanlegg og eventuell bortvisning fra festivalen. Alle vakter vil håndheve dette strengt. Etter klokka 01.00 skal det være rolig på campen.

All bruk av lydhorn på kjøretøy er forbudt og fører til bortvisning.
Kjøring på campingplassen bør forekomme i så liten grad som mulig. Gjestene har ikke lov til å kjøre rundt på området med ATV, moped eller lignende.

Annet

Det er ikke tilltatt med:

  • Badestamper og anordninger på busser, vogner eller biler. 
  • Uoriginale anordninger på tak, eksempelvis verandaer, rekkverk o.l. er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt, og vil ikke bli sluppet inn på området.
  • Hund (dyr) på festivalområdet, med unntak av førerhund.
  • Å ta med seg alkohol inn på skjenkeområdene, eller utenfor arrangementsområdet.
  • Å gå med våpen (gjelder også kopier) og/eller kniv på festivalområdet.
  • Bruk og/eller salg av narkotika er ikke lovlig, og ved mistanke vil dette bli politianmeldt umiddelbart.
  • Politi patruljerer festivalområdet gjennom hele døgnet – og blir også tilkalt etter behov.
  • For at det skal være god trivsel på festivalen, må alle holde den plassen de bor ryddig. Alt av møbler/inventar o.l. og/eller campingvogner, kombicamper o.l. må tas med ved avreise. Nevnt utstyr som blir satt igjen, vil bli etterfakturert til den personen plassen er registrert på, med opptil kr. 5000,- i renovasjonsgebyr.

Våre samarbeidspartnere

Countryfestivalen Seljord AS Organisasjonsnummer: 980260054

Tlf: +47 350 55 164
E-post: post@countryfestivalen.no

Aldersgrense for festivalen er 18 år

Personvernerklæring